معنویات در ماه مبارک رمضان
43 بازدید
محل ارائه: رادیو استان قم/ برنامه کاشانه
نوع اثر: برنامه رادیوی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
سخنرانی هفتگی در باره معنویات و آموزه های اخلاقی عرفانی ماه مبارک رمضان