اندیشه خلاق
42 بازدید
محل ارائه: مرکز تحقیقات کامپیوتری ‏علوم اسلامی
نوع اثر: لوح فشرده
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
نظارت ساختاری و کارشناسی و مدیریت محتوایی لوح فشرده اندیشه خلاق که به معرفی همه سویه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی پرداخته است.